FVIL биологиялык лабораториясы

Таза бөлмө AC

Таза бөлмө коридору

Таза бөлмө эшик жана терезе

Таза бөлмө орнотуу

Таза бөлмө терезеси

Process Piping