Ruichi New Central ашканасы жана суу продуктулары таза бөлмө

Борбордук Кичен таза бөлмө

Борбордук Кичен

Таза бөлмө коридору

Таза бөлмө

Таза бөлмө иштеген дүкөн