Боао биофармацевтикалык инсулин цехи

AHU Room

Таза бөлмө коридору

Таза бөлмө эшик жана терезе

Таза бөлмө

Фармацевтикалык жабдуулар

Түтүк чыгаруу иштери