Maiquer Food Co., Таза бөлмө

Аба душ бөлмөсү

Таза бөлмө коридору

Таза бөлмө эшик жана терезе

Таза бөлмө лабораториясы

Таза бөлмө

Иштетүүчү бөлмө