Forster Pharmaceutical Clean Room

Таза бөлмө коридору

Бөлмөнүн таза эшиги

Таза бөлмө чырагы

Таза бөлмө терезеси

Иштетүүчү бөлмө