Runhui биологиялык таза бөлмө

AHU Room

Биологиялык лаборатория

Таза коридор

Таза бөлмө өтүүчү терезе

Таза бөлмө түтүктөрү

Таза бөлмө процессинин түтүктөрү