ZBD фармацевтикалык синтез боюнча семинар

Кирүү көзөмөлү

Кийүүчү бөлмө

Таза бөлмө коридору

Таза бөлмө

Control System

Process Piping

Иштетүүчү бөлмө